Wethal søndre gård

Wethal søndre gård drives av Marius og Gry-Heidi Ruud-Wethal. Vi driver med kornproduksjon og salg av høy. Nytt grisehus er under bygging. Virke fra skogen lager vi materialer, panel og listverk av, med gårdssag og høvleri på gården. I tillegg selger vi ved. Gården er en familiegård som har vært i familien i mange generasjoner. 

Marius er anleggsgartner og lager gårdsplass og hage. Han har base i Ullensaker, men tar også oppdrag i flere av nabokommunene. På vinteren brøyter han også snø.

Gry-Heidi er agronom, økonom og landbrukstakstmann.

 

Legg igjen en kommentar